جناب آقای میکائیل جان محمدی

سازمان: بانک مسکن ( مدیر میانی )
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد mba
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 7566
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+