جناب آقای حميد خزائي زاده
دانشجوي دكتراي مديريت كارمند
سازمان: بانك ( معاون )
رشته تحصیلی: دانشجوي دكترا مديريت بازرگاني
استان: خوزستان
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 7755
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+