جناب آقای محمد اردوخانی


استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 785
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+