سرکار خانم دکتر زهرا هاشمی دهقی

سازمان: بیمارستان فارابی ( پژوهشگر )
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 7993
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+