جناب آقای رامین خوشنویس
پر انرژی، مهربان و قابل اعتماد،
سازمان: گروه صنعتی و سرمایه گذاری شمشال ( مدیر منابع انسانی )
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 8318
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

حضور در برنامه های :

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+