جناب آقای سعید موحدی

( مشاور سازمان های صنعتی )
رشته تحصیلی: فوق لیسانس
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 843
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+