جناب آقای حسین جباری

سازمان: تولید مواد اولیه دارو پخش ( رئیس امور کارکنان )
رشته تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 845
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+