جناب آقای احمد مسعودی فر
معمولی
سازمان: شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا ( مسئول تامین تجهیزات نیروگاه فردوسی )
استان: خراسان رضوی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 898
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+