جناب آقای سید شاهین میرآقایی
من مدیری هستم كه فوق العاده به كارگروهی معتقدم وبسیار انتقاد پذیر در صورتیكه در ارتباط با انتقاد صورت گرفته پیشنهاد سازنده داشته باشید
سازمان: صنایع غذایی فومن ( مدیرمالی )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری، شبکه پرداخت، پرداخت یاری
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 904
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+