جناب آقای حسام شریف زاده
کا رما در زمینه دستگاه کارتخوان و تمامی موارد پرداخت الکترونیک می باشد
سازمان: پرداخت الکترونیک پاسارگاد ( بازداری شهرستان )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 9139
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+