تفاوت عضویت های معمولی و طلایی

 

 

تفاوت عضویت معمولی و طلایی در باشگاه مدیران ایران

مزایای اشتراک طلایی باشگاه مدیران ایران

 

پرسنال برندینگ

        صفحه پروفایل شخصی در وب سایت باشگاه مدیران ایران

        اختصاص وبلاگ شخصی در سایت باشگاه مدیران ایران

مصاحبه ویدویی اختصاصی

        نشر مصاحبه ویدویوی اختصاصی در رسانه های باشگاه مدیران ایران

        کارت عضویت ، بج ، گواهی نامه عضویت باشگاه مدیران ایران

ارتباطات حرفه ای

        نشست های ماهیانه باشگاه مدیران ایران

        امکان ارسال ایمیل شخصی به تمام اعضای باشگاه مدیران ایران

        عضویت در گروه و کانال ویژه اعضای VIP

        امکان درج فرصتهای تجاری ، آگهی های حرفه ای در دیوار فرصتها وب سایت

تخفیف های ویژه در :

        هزینه شرکت در تمام برنامه های مدیران ایران

        تمام محصولات دانشی مدیران ایران

        محصولات و خدمات مختلف (بزودی لیست آن اعلام می شود)

         


+