گزارش فعالیتهای سه ماهه باشگاه

مدیران ایران از سال 90، برنامه ها و نشست های حضوری اش را آغاز کرد و از سال 92، ضیافت های مدیران را با هدف تسهیل در ارتباط بین مدیران، برگزار نمود. رفته رفته این برنامه ها منسجم تر و منظم تر شدند و باشگاه مدیران ایران، در همان راستا و بطور رسمی در 21 شهریور 95 فعالیتش را آغاز نمود.

این فایل صوتی، گزارشی است به شما خوبان و همراهان همیشگی مدیران ایران :

گزارش صوتی باشگاه مدیران ایران

اگر سوالی دارید، می توانید همینجا مطرح کنید :
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک : نظر ، پیشنهاد یا سوال شما :

+