گزارش نشست دی 98

در نشست دی 98 باشگاه مدیران ایران، استادی برجسته، ما را همراهی کردند: جناب پروفسور سعید خزایی، رییس انجمن آینده نگری ایران.

آقای دکتر خزایی، مدیریت خوانده اند ولی آنطور که خودشان تعریف کردند، این رشته راضی‌شان نکرده بود و به دنبال رشته دیگری بودند که حرفهای جذاب‌تری بزند!

و این بود که رسیده بودند به آینده‌پژوهی.

در ابتدای جلسه،ا پای صحبت‌های دکتر خزایی عزیز نشستیم. انقدر صحبت‌های آقای دکتر خزایی جذاب بود که هیچکس متوجه نشد بیشتر از یکساعت گذشته است.

آقای دکتر با بیانی شیوا و طنازانه، طوری مسائل را توضیح می‌دادند که همه لذت می‌بردند.

در خلال گفتگوها، آقای دکتر خزایی به 10 مهارتی که یونسکو برای سال 2020 معرفی کرده هم پرداختند که عبارتند از:

1. complex problem solving
2.critical thinking
3.creativity
4.people management
5.coordinating with others
6.emotional intelligence
7.judgment and decision making
8.service orientation
9.negotiation
10. cognitive flexibility

و اما بعد از صحبت‌های شنیدنی آقای دکتر خزایی عزیز، به رسالت اصلی باشگاه پرداختیم: شبکه‌سازی و ایجاد ارتباطاتی مفید و سازنده.
در ادامه، تعدادی از تصاویر این برنامه را می‌بینیم:


باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

 

 

باشگاه مدیران ایران


باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

 

 
اگر سوالی دارید، می توانید همینجا مطرح کنید :
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک : نظر ، پیشنهاد یا سوال شما :

+