گزارش نشست بهمن 98

مدیران ایران، یک محصول دارد به نام «چهلنما».

چهلنما، رویداد خاصی است. فیلم می‌بینیم و از نگاه مدیریتی، تحلیلش می‌کنیم.

این برنامه، سالهاست که دارد در سازمان‌های مختلف برگزار می‌شود و گفتیم چرا در باشگاه مدیران ایران و برای اعضای خوبش برگزار نشود؟!

این شد که نشست بهمن 98 را اختصاص دادیم به چهلنما.

در برنامه بهمن ماه، محلی را انتخاب کردیم که امکانش نمایش فیلم را داشته باشد. سالنی در قیطریه این امکان را داشت!

فیلمی که انتخاب شده بود، «ترمینال» بود، با بازی بی‌نظیر «تام هنکس».

البته ما در برنامه‌های چهلنما، به بازیگر و کارگردان و ... کاری نداریم. هدفمان این است که نگاهی مدیریتی و تحلیلی بر فیلم داشته باشیم و برای خودمان، آموزه‌های خوبی را فرابگیریم.


فیلم ترمینال داستان فردی است که در یک ترمینال گیر افتاده و نه راه پس دارد و نه راه پیش. در یک شرایط بحرانی و یک برزخ کامل.

بنابراین به بحران پرداختیم و راه گذر از بحران‌ها را با تکیه بر فیلم، مرور کردیم.

از طرفی، موضوعاتی از فیلم را انتخاب کرده بودیم که در لیست 10 مهارت اصلی یونسکو هم آمده بود.

مثلاً به هوش هیجانی هم پرداختیم.

بعد از برنامه هم، باز از همان عکس تکی‌های معروف گرفتیم!

خلاصه اینکه برنامه این ماه باشگاه مدیران ایران، خیلی متفاوت بود و خوشبختانه، با استقبال خیلی خوبی هم مواجه شد و احتمالاً باز هم با فیلم‌ها و موضوعات دیگری، چهلنما را در باشگاه مدیران ایران اجرا کنیم.

این سری پذیرایی‌مان هم حال و هوای دیگری داشت!

هرچند چاقوها دیرتر به دستمان رسید و شرمنده دوستانمان شدیم، ولی خب این هم یک جور تمرین بود برای شرایط بحرانی!!!

اگر نشد که در این برنامه حضور یابید، نشست 11 اسفند 98 باشگاه مدیران ایران، آخرین نشست سال 98 خواهد بود. از دستش ندهید.

تصاویر نشست بهمن 98 را با هم ببینیم:

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

 

 
اگر سوالی دارید، می توانید همینجا مطرح کنید :
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک : نظر ، پیشنهاد یا سوال شما :

+