فرصت های ویژه اعضای باشگاه مدیران ایران :
فقط اعضای طلایی می توانند فرصت ها و پیشنهادات ویژه را مطرح کنند ولی همه اعضا امکان استفاده از آنها را خواهند داشت.

  • تخفیف 15 الی 30 درصدی برای دوره فوق العاده سه ماهه اینترنتی آچار فرانسه اینترنت مارکتینگ ( از طرف سرکار خانم اطلاع رسانی باشگاه مدیران ایران - قابل استفاده تا روز يكشنبه 98/04/23 )
  • اجرای تحقیقات بازاریابی به روش کم هزینه اما موثر ( از طرف جناب آقای علیرضا مرجانی - قابل استفاده تا روز يكشنبه 98/04/23 )

  • اگر شما عضو طلایی باشگاه هستید، می توانید با ارائه پیشنهادات، فرصتها و تخفیف های ویژه، خدماتتان را به تعداد بیشتری معرفی کنید.
    +