فرصت های ویژه اعضای باشگاه مدیران ایران :
فقط اعضای طلایی می توانند فرصت ها و پیشنهادات ویژه را مطرح کنند ولی همه اعضا امکان استفاده از آنها را خواهند داشت.

 • فروش ویژه اقلام خوراکی جهت مصرف داخل و صادرات ( از طرف جناب آقای امیر جعفری دولابی - قابل استفاده تا روز جمعه 98/09/15 )
 • شرایط خاص برای حضور در همایش فروش ، بازاریابی و کسب و کار اینترنتی در خاور میانه ( از طرف سرکار خانم دكتر پانته آ رحمانی - قابل استفاده تا روز چهارشنبه 98/08/15 )
 • مرکز طب کار پردیس سلامت در تمام سطوح سلامت کار قادر به ارائه خدمات می باشد ( از طرف جناب آقای حسن تقی ئی - قابل استفاده تا روز چهارشنبه 99/08/14 )
 • « 5درصد» تخفیف "مرکز تخصصی طب کار پردیس سلامت"برای شما مدیر ایرانی های عزیز ( از طرف جناب آقای حسن تقی ئی - قابل استفاده تا روز شنبه 99/08/10 )
 • 30درصد تخفیف برای مشاوره تا استقرار Iso9001:2015,18001,10002,10004 برای اعضا محترم باشگاه مدیران ایر ( از طرف جناب آقای طاهر آسیابی حقی - قابل استفاده تا روز جمعه 98/08/03 )
 • 20 درصد تخفیف خرید کتاب دوره جامع آموزش کاربردی مالیات جلد اول و جلد دوم ( از طرف جناب آقای میثم بهلول بندی - قابل استفاده تا روز چهارشنبه 98/11/30 )
 • فرصت کاری/ نیروی اداری ( از طرف جناب آقای پویا ودایع - قابل استفاده تا روز سه شنبه 98/07/30 )
 • چند کد تخفیف برای شما مدیر ایرانی های عزیز ( از طرف سرکار خانم اطلاع رسانی باشگاه مدیران ایران - قابل استفاده تا روز سه شنبه 98/07/30 )
 • تامین گوشت رستوران ها ( از طرف جناب آقای امیر جعفری دولابی - قابل استفاده تا روز دوشنبه 98/10/16 )
 • قابل توجه مدیران و مراکز درمانی بیمارستان های خصوصی ( از طرف جناب آقای امیر جعفری دولابی - قابل استفاده تا روز شنبه 98/12/03 )
 • تخفیف ویژه برای اعضای باشگاه مدیران ایران در دوره بین المللی کوچینگ آکادمی کوچینگ فارسی زبانان | FCA ( از طرف سرکار خانم اطلاع رسانی باشگاه مدیران ایران - قابل استفاده تا روز جمعه 98/09/22 )
 • 20 % تخفیف ثبت شرکت، برند، اختراع،طرح صنعتی و صدورکارت بازرگانی ویژه اعضا محترم باشگاه مدیران ایران ( از طرف سرکار خانم لاله احمدپوری - قابل استفاده تا روز چهارشنبه 98/11/02 )
 • 20 درصد تخفیف خدمات ویزا 5 ساله کانادا ( از طرف سرکار خانم همتا حضرتی - قابل استفاده تا روز يكشنبه 98/10/01 )
 • اجرای تحقیقات بازاریابی به روش کم هزینه اما موثر ( از طرف جناب آقای علیرضا مرجانی - قابل استفاده تا روز دوشنبه 98/10/23 )
 • سه ساعت مشاوره رایگان حضوری در امور مالی و مالیاتی برای 10 نفر متقاضی اول ( از طرف جناب آقای سید حمید قادری - قابل استفاده تا روز شنبه 98/12/03 )

 • اگر شما عضو طلایی باشگاه هستید، می توانید با ارائه پیشنهادات، فرصتها و تخفیف های ویژه، خدماتتان را به تعداد بیشتری معرفی کنید.
  +