فرصت های ویژه اعضای باشگاه مدیران ایران :
فقط اعضای طلایی می توانند فرصت ها و پیشنهادات ویژه را مطرح کنند ولی همه اعضا امکان استفاده از آنها را خواهند داشت.

  • تور طبیعت درمانی NoeX (فرصتی برای ساخت تصمیمات طلائی ) ( از طرف جناب آقای نوید نقوی - قابل استفاده تا روز دوشنبه 00/01/02 )

  • اگر شما عضو طلایی باشگاه هستید، می توانید با ارائه پیشنهادات، فرصتها و تخفیف های ویژه، خدماتتان را به تعداد بیشتری معرفی کنید.
    +