فرصت های ویژه اعضای باشگاه مدیران ایران :
فقط اعضای طلایی می توانند فرصت ها و پیشنهادات ویژه را مطرح کنند ولی همه اعضا امکان استفاده از آنها را خواهند داشت.

  • ارائه انواع خدمات اداری و خدمات شرکت داری ( از طرف جناب آقای سيد فريد بلادي موخر - قابل استفاده تا روز پنجشنبه 98/12/29 )
  • سینگال های بازارهای مالی ، ارز دیجیتال با شرایط خاص ( از طرف جناب آقای مهدی حبیب پور - قابل استفاده تا روز چهارشنبه 98/12/28 )
  • مرکز طب کار پردیس سلامت در تمام سطوح سلامت کار قادر به ارائه خدمات می باشد ( از طرف جناب آقای حسن تقی ئی - قابل استفاده تا روز چهارشنبه 99/08/14 )
  • « 5درصد» تخفیف "مرکز تخصصی طب کار پردیس سلامت"برای شما مدیر ایرانی های عزیز ( از طرف جناب آقای حسن تقی ئی - قابل استفاده تا روز شنبه 99/08/10 )
  • 20 درصد تخفیف خرید کتاب دوره جامع آموزش کاربردی مالیات جلد اول و جلد دوم ( از طرف جناب آقای میثم بهلول بندی - قابل استفاده تا روز چهارشنبه 98/11/30 )
  • قابل توجه مدیران و مراکز درمانی بیمارستان های خصوصی ( از طرف جناب آقای امیر جعفری دولابی - قابل استفاده تا روز شنبه 98/12/03 )
  • سه ساعت مشاوره رایگان حضوری در امور مالی و مالیاتی برای 10 نفر متقاضی اول ( از طرف جناب آقای سید حمید قادری - قابل استفاده تا روز شنبه 98/12/10 )

  • اگر شما عضو طلایی باشگاه هستید، می توانید با ارائه پیشنهادات، فرصتها و تخفیف های ویژه، خدماتتان را به تعداد بیشتری معرفی کنید.
    +