فرصت های ویژه اعضای باشگاه مدیران ایران :
فقط اعضای طلایی می توانند فرصت ها و پیشنهادات ویژه را مطرح کنند ولی همه اعضا امکان استفاده از آنها را خواهند داشت.

  • حضور ویژه در همایش بین المللی آنتونی رابیز برای اعضای باشگاه مدیران ایران ( از طرف سرکار خانم اطلاع رسانی باشگاه مدیران ایران - قابل استفاده تا روز يكشنبه 98/06/03 )
  • تخفیف ویژه برای اعضای باشگاه مدیران ایران در دوره بین المللی کوچینگ آکادمی کوچینگ فارسی زبانان | FCA ( از طرف سرکار خانم اطلاع رسانی باشگاه مدیران ایران - قابل استفاده تا روز جمعه 98/09/22 )

  • اگر شما عضو طلایی باشگاه هستید، می توانید با ارائه پیشنهادات، فرصتها و تخفیف های ویژه، خدماتتان را به تعداد بیشتری معرفی کنید.
    +