30 اسفند 95 تعطیل است ؟

????سوال : ‌

در تقویم سال95 روز ۳۰ اسفند تعطیل نیست اما ساعت تحویل سال ، ساعت ۱و ۵۸ دقیقه همین روز است. با این شرایط باید روز مذکور را تعطیل حساب کرد یا کاری؟
کارفرما از ما خواسته یک روز جمعه بجای ۳۰ ام اسفند با شرایط عادی بیایم سر کار لطفا راهنمایی کنید.

????پاسخ از استاد فیروزپور:
۱_ روز ۳۰ اسفند صرفنظر از ساعت تحویل سال ، روز کاری است مگر آنکه هیات وزیران با اختیارحاصله از بند ۱ ماده ۲ روز مذکور را تعطیل رسمی اعلام نماید .

۲_ براساس تبصره ماده ۶۲ قانون کار ، چنانچه کارگر در روز جمعه در محل کار حضور یابد در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰٪ اضافه بر مزد دریافت مینماید . باتوجه به آمره بودن قانون ، هرگونه توافق در مورد عادی بودن روز جمعه مغایر مقررات است .
۳_ توصیه مینمایم برای روز مذکور از مرخصی استحقاقی استفاده نمائید.

 

نوشته شده توسط ندا مفاخری و در روز يكشنبه 1395/11/24
---------: پاسخ های مطرح شده :---------

تعطیلی 30 اسفند

نوشته شده توسط ندا مفاخری در جمعه 1395/11/29
----------------------------

برای مشارکت در این بحث، لطفاً وارد سایت شوید:
+