به نظر شما کارمندان امور مالی و حسابداری نیازی به یادگیری بودجه بندی دارند یا خیر؟

نوشته شده توسط مسعود مروتی و در روز چهارشنبه 1397/11/10
---------: پاسخ های مطرح شده :---------

باسلام

بنظرم یادگیری بودجه بندی برای کارکنان مالی بسیار ضروری است.

نوشته شده توسط شیرعلی میرداروطن در پنجشنبه 1397/11/18
----------------------------

باسلام

به نظر بنده هم یادگیری بودجه بندی برای کلیه حسابداران الزمی است.

نوشته شده توسط سیروان رضوی مقدم در شنبه 1398/06/30
----------------------------

برای مشارکت در این بحث، لطفاً وارد سایت شوید:
+