اسپانسر و حامی


«بن ژیوار» ، اولین حامی باشگاه مدیران ایران شد!

مجتمع مهارت آموزی «بن ژیوار» ، اولین حامی باشگاه مدیران ایران شد! و افتتاحیه باشگاه مدیران ایران در این این مجموعه توانمند انجام برگزار شد .
بن ژیوار، دارای 3 دپارتمان اصلی «کسب و کار» ، «معماری» و «آموزش زبان» است.

بیشتر بخوانید ...


اسپانسری باشگاه مدیران ایران

برای سپاس از کسانی که اسپانسر باشگاه مدیران ایران می شوند ماهم پشنهادهای ویژه ای برایشان خواهیم داشت .

برای کسب اطلاعات بیشتر، خواهشمند است با شماره 44841991 تماس حاصل فرموده و یا به info@modiriran.ir ایمیل بزنید.

اسپانسر باشگاه مدیران ایران


+