جناب آقای دکتر مجتبی فدائی
دکترای مدیریت بازرگانی، گرایش کسب و کار/ مشاور رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حوزه تکنولوژی/ کارگزار رسمی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در صنایع فلزی و معدنی
سازمان: فناوریهای پیشرفته آسیا (آسیا هایتک) ( مدیر عامل )
دسته شغلی مرتبط: صنعت و معدن، فنی و مهندسی، تولید
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
استان: اصفهان
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 16386
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+