جناب آقای دکتر حیدر ربیعی
ارائه مشاوره مالی و اقتصادی مطمئن و هوشمند در پی سالها کسب دانش و تجربه
سازمان: شرکت توانیر ( مشاور ارشد استراتژی های مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری، شبکه پرداخت، پرداخت یاری
رشته تحصیلی: حسابداری
استان: تهران

اینجانب حیدر ربیعی، دانشجوی مقطع دکتری پژوهش محور حسابداری دانشگاه تهران، از سال 1373 هجری شمسی در شرکت­های مختلف در زمینه حسابداری، امور مالی و سرمایه­ گذاری و ارائه مشاوره اقتصادی و استراتژی کسب و کار و استراتژی­ های درون سازمانی مشغول به کار و در حال حاضر عضو انجمن­ های حسابداری هستم.

بخشی از اهداف اینجانب، مشارکت در ارتقای حرفه حسابداری، علم اقتصاد و مدیریت کسب و کار و پیشرفت تحقیقات و مطالعات علمی جهت خدمت به مدیران و سرمایه­ گذاران از طریق پیاده سازی فرهنگ تجزیه و تحلیل، استفاده از علوم داده، استفاده از استراتژی­ های مدرن، حاکمیت شرکتی و فراهم کردن زمینه ورود شرکت­ها به بازار اوراق بهادار است.

از مهارت­ های کسب شده طی حدود 28 سال تجربه کاری، راه اندازی سیستم حسابداری و مالی طبق اصول مهندسی مالی، معماری و تهیه چارت سازمانی متناسب با شخصیت سازمان اقتصادی، تدوین آیین ­نامه­ ها و دستور العمل­   ها و کمک کردن در ایجاد برنامه ­ریزی اقتصادی کوتاه و بلند مدت برای بنگاه­ های اقتصادی است.

تهیه مدل کسب و کار، شناخت مدل درآمدزایی سازمان­ های اقتصادی، تعریف استراتژی رقابتی محصولات و سازمان­ ها، تهیه طرح توجیهی مالی و فنی کسب و کار و تنظیم لوایح مالیاتی جهت دفاع و جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف از علاقه­ های اینجانب هستند.


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19252
سابقه فعالیت ها:

سوابق تحصیلی

- مقطع دکتری از دانشگاه تهران از بهمن ماه سال 1398 تا کنون

دانشجوی مقطع دکتری پژوهش محور دانشگاه تهران – دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری. طرح رساله متمرکز بر معیار رشد دارایی شرکت ها است. استاد راهنما جناب آقای دکتر محمدرضا مهربان پور، استاد محترم و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. 

- مقطع کارشناسی ارشد. رشته حسابداری. دانشگاه تهران از مهرماه سال 1395 - شهریور ماه سال 1397

فارغ الحصیل از مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران – دانشکدگان فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری. موضع و پژوهش پایاننامه اینجانب(عوامل تاثیر گذار بر رشد دارایی شرکتها: بررسی شرکتهای حوزه خلیج فارس) با مطالعه دادههای 8 کشور برای 15 سال با درجه ممتاز (19 از 20) و راهنما اساتید محترم آقایان دکتر محمدرضا مهربان پور و دکتر علیرضا سارنج، اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در تاریخ 1397/06/20 به تایید هیئت داوران رسید است.

سوابق شغلی

- استاد مدعو دانشگاه خوارزمی از مهر ماه 1401 تا کنون

تدریس درسهای اصول حسابداری 1 و ،2 حسابداری صنعتی، حسابداری شرکتهای بیمه، مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها، مدیریت مالی 1 و ،2 حسابداری شرکتهای سهامی و اقتصاد کالن آدرس: تهران، خیابان سمیه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم مالی و دانشکده مدیریت.

- مشاور مالی و اقتصادی شرکت موننکو ایران (شرکت مادر تخصصی توانیر) از مهر ماه 1401 تا کنون

ارائه مشاوره تخصصی در مسائل مرتبط با استراتژی مالی، اقتصادی و سرمایهگذاری و همچنین قوانین و مقررات کسب و کار، طراحی و اجرایی استراتژیهای هوشمندسازی شبکه برق و فیبر نوری و شناخت مدل کسب و کار و مدل درآمدزایی شبکه فیبر نوری شرکت توانیر. پیاده سازی و ایجاد کدینگ حسابداری واحد برای کلیه صنعت برق و اصالحات فرآیندهای اجرایی است. آدرس: تهران، خیابان یاسمی، شرکت مادر تخصصی توانیر، ساختمان مدیر عامل، دفتر فناوری اطالعات، ارتباطات و آمار. مدیریت دفتر سرکارخانم نیکخواه.

- مشاور مالی و مالیاتی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق از بهمن ماه 1400 تا کنون

ارائه مشاوره تخصصی در مسائل برنامهریزی مسائل حسابداری، مالی و مالیاتی کلیه شرکت های توزیع نیروی برق و تهیه استراتژی مالیاتی سالهای آتی و ارائه پیشنهادات و نظرات جهت حل چالشها و مشکالت مالی و مالیاتی آن شرکتها در مورد عملکرد سالهای گذشته، تنظیم لوایح دفاعی جهت ارائه به هیئتهای حل اختالف و اظهار نظر درباره صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی است. آدرس: تهران، اتوبان همت غربی، اتوبان ستاری جنوبی، بلوار الله، خیابان مجاهد کبیر، بلوار شهید حیدری، انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق. مدیر اجرایی: اقای علی حیدری تفرشی.

- مشاور مالی و اقتصادی شرکت تعاونی چاپگر افزار الماس (صنعتی بازرگانی) از فروردین ماه سال 1399 تا اردیبهشت ماه سال 1400

ارائه مشاوره تخصصی در مسائل بازسازی واحد حسابداری و مالی شرکت، اصالح کدینگ حسابداری بر اساس فعالیت و شخصیت حقوقی شرکت، برنامهریزی استخراج قیمت تمام شده محصوالت تولید شده و تسهیم واحدهای خدماتی بر واحدهای تولیدی (سربار تولید)، برنامهریزی مسائل اقتصادی و سرمایهگذاری و تهیه استراتژی مالیاتی و مالی، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی، پیاده سازی گزارشات مدیریتی، تهیه بودجه پیشبینی شده عملیاتی و استخراج مغایرتهای آن و راهنمایی هیئت مدیره در زمینه ورود شرکت به بازار اوراق بهادار تهران است. آدرس دفتر: تهران، خیابان ایرانشهر، خیابان خسرو (دهقان نیا)، بخش اداری مسجد الرحمن. آدرس کارخانه: البرز، منطقه ویژه فرودگاه پیام، شرکت تعاونی چاپگر افزار الماس. نام مدیر عامل آقای علیرضا امامی.

- مشاور مالی و اقتصادی شرکت سپیدار پردازش عصر جدید (مشاوره و عضو هیئت مدیره) از مرداد ماه سال 1396 تا کنون

ارائه مشاوره تخصصی در مسائل تهیه استراتژی و بودجه پیشبینی شده عملیاتی سالیانه، مغایرت گیری بودجه عملیاتی با عملکرد واقعی و تهیه گزارش انحرافات، سرمایهگذاریهای اقتصادی، استراتژیهای بازاریابی و رقابتی کاال و شرکت، تهیه صورتهای و یادداشتهای توضیحی به صورت فصلی، نیم سالیانه و سالیانه و ارزیابی و مقایسه صورتهای مالی با سال های گذشته و پیاده سازی استراتژی حفظ ارزش برند تجاری و هدایت تیم مالی شرکت است. آدرس دفتر:تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند جنوبی، کوچه اول، پالک ،10 طبقه سوم. نام مدیر عامل آقای فرید بوترابی.

- استاد مدعو دانشگاه تهران دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی از مهر ماه سال 1397 تا کنون

تدریس درسهای اصول حسابداری 1 و ،2 حسابداری صنعتی، حسابداری شرکتهای بیمه، مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها، مدیریت مالی 1 و ،2 حسابداری شرکتهای سهامی، حسابداری میانه و اقتصاد کالن آدرس: قم، جاده قدیم قم تهران، دانشگاه تهران پردیس فارابی.

- مشاور حسابداری مالیاتی شرکت تعاونی چاپگر افزار الماس (سنعتی بازرگانی) از مهر ماه سال 1397 تا کنون

ارائه مشاوره تخصصی به مدیر عامل در مسائل مالی و حسابداری، استخراج بهای تمام شده محصوالت تولید شده و کاالی وارداتی، نظارت بر تهیه منابع مالی و اخذ تسهیالت بانکی، نظارت بر حسابداری مالیاتی و تنظیم دفاتر قانونی و لوایح دفاعی است. آدرس دفتر: تهران، خیابان ایرانشهر، خیابان خسرو (دهقان نیا)، بخش اداری مسجد الرحمن. آدرس کارخانه: البرز، منطقه ویژه فرودگاه پیام، شرکت تعاونی چاپگر افزار الماس. نام مدیر عامل آقای علیرضا امامی.

- مشاور امور مالی شرکت مهندسی پگاه قطعه آریا (شرکت پیمانکاری تولید قطعات خودرو) از بهمن ماه سال 1387 تا مرداد ماه سال 1396

ارائه مشاوره تخصصی به هیئت مدیره در مسائل مالی و حسابداری، استخراج قیمت تمام شده محصوالت تولید قطعات خودرویی، تعیین استراتژی مالی و مالیاتی آتی و نظارت بر تنظیم دفاتر و اسناد قانونی است. آدرس: تهران، خیابان فتح، فتح سیزدهم، شرکت مهندسی پگاه قطعه آریا. نام رئیس هیئت مدیره: آقای فرهاد بوترابی.

- مدیر مالی شرکت سپیدار پردازش تهران از فروردین ماه سال 1392 تا مرداد ماه سال 1396

ارائه مشاوره تخصصی به هیئت مدیره در مسائل تهیه بودجه نقدینگی به صورت ساالنه، ماهانه، و هفتگی، تهیه بودجه پیشبینی شده عملیاتی و تجزیه و تحلیل انحرافات واقعی آن، تهیهبودجه سرمایهای، مدیریت ارزش برند، تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی، تجزیه و تحلیل افقی و عمودی صورتهای مالی، مشارکت در انتخاب استراتژی رقابتی، تهیه گزارشات مدیریتی، نظارتبر تهیه و تنظیم اسناد مالی و دفاتر قانونی، دفاع از عملکرد قانونی در جلسات ارزیابی مالیاتی و هیئتهای حل اختالف مالیاتی و سازمان بیمه تامین اجتماعی، نظارت و مدیریت مسائل مرتبط با تسهیالت و فراهم کردن منابع مالی جهت راهاندازی پروژههای سرمایه ای و مشارکت با دیگران است. آدرس: تهران، بلوار کشاورز، تقاطع خیابان فلسطین، باالی بانک تجارت، طبقه پنجم، واحد .10 نام رئیس هیئت مدیره: آقای فرید بوترابی.

- مدیر مالی گروه صنعتی ایرانچسب از دی ماه سال 1387 تا اسفند ماه سال 1391

ارائه مشاوره تخصصی به هیئت مدیره در مسائل تامین مالی و فراهم کردن منابع الزم جهت راه اندازی طرحهای توسعه محصوالت، راهاندازی بخش حسابداری و مالی متناسب با موقعیت و حجم فعالیت گروه، محاسبه بهای تمام شده محصوالت تولید شده و تسهیم واحدهای خدماتی بر واحدهای تولید، تهیه بودجه نقدینگی و عملیاتی پیشبینی شده سالیانه و مقایسه آن با عملکرد واقعی و استخراج انحرافات آن، تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی به صورت فصلی، نیم ساالنه و سالیانه، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و تهیه گزارشات مدیریتی است. آدرس دفتر: تهران، بازار بزرگ تهران، بازار مسجد جامع، بازار بین الحرمین، شرکت ایرانچسب. آدرس کارخانه: قزوین، شهرک صنعتی البرز، خیابان امیرکبیر، گروه صنعتی الغری و ایرانچسب. نام رئیس هیئت مدیره: آقای سید سعید صفایی.

- مشاور استراتژی بازرگانی رایزنی بازرگانی سفارت ایران در بغداد (رایزن بازرگانی آقای مهدی نجاتنیا) از آذرماه سال 1386 تا شهریور ماه سال 1389

ارائه مشاوره تخصصی به صورت حضوری و تلفنی به رایزن بازرگانی جناب آقای مهدی نجاتنیا در مسائل جذب شرکتها و بازرگانان عراقی جهت همکاری با شرکتها و بازرگانان ایرانی و معرفی محصوالت ایرانی به بازار عراق از طریق برگزاری نمایشگاههای تخصصی در تهران، اربیل، بصره و بغداد، و همچنین از طریق اتاق بازرگانی بغداد و اتاق بازرگانی مشترک عراق و ایران و تعیین استراتژی تبلیغات و استقرار شرکتهای ایرانی در منطقه کردستان عراق و شهرهای کربال و نجف است. آدرس: تهران، وزارت بازرگانی، نمایشگاه بین المللی قسمت روابط بازرگانی. نام ررایزن بازرگانی: آقای مهدی نجاتنیا.

- رئیس واحد حسابداری شرکت تراشه پایا از دی ماه سال 1375 تا آذر ماه سال 1387

تعیین استراتژی مالی،بازاریابی و هزینه هدف و استراتژی رقابتی محصوالت، تهیه صورتهای مالی، تهیه گزارشات مدیریتی. ازسال 1383 مدیر روابط بازرگانی و اقتصادی با کشورعراق و از سال 1385 رئیس هیئت مدیره. سهامداران در حال حاضر شرکت را از کشور چین مدیریت مینمایند. آدرس: تهران، خیابان کریمخان زند پالک .212 نام رئیس هیئت مدیره: آقای سیدمحمود امینی.


مهارت ها:

عضویت و فعالیتهای اجتماعی

- عضو پیوسته ویژه انجمن مهندسی مالی ایران

- عضو پیوسته ویژه انجمن حسابداری مدیریت ایران

- عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران

- عضو انجم حسابدارران خبره ایران

- عضو باشگاه مدیران برتر

- عضو سازمان دانشگاهیان ایران

تألیفات و ترجمه

- تألیف کتاب راهنمای عملی ورود حسابداران به حرفه حسابداری فروردین ماه سال 1400 شماره شابک: 9786226245210

- تألیف کتاب رشد دارایی شرکتها: معیاری برای سرمایهگذاران دی ماه سال 1399 شماره شابک: 9786226245241

- تألیف کتاب خالصه مبانی نظری و تحقیقات استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS مهر ماه سال 1399 شماره شابک: 9786226245227

- ترجمه کتاب یک راهنمای عملی استفاده از اقتصادسنجی خرداد ماه سال 1398 شماره شابک: 9786226245197

- نوشتن مقاله فرایند تحلیل اعتبار درخواست کنندگان تسهیالت بانکی بهمن ماه سال 1397 مقاله کنفرانسی

- نوشتن مقاله ریسک عملیاتی حسابداری چیست؟ و چگونه باید آن را مدیریت کرد؟ مهر ماه سال 1397 مقاله کنفرانسی

- نوشتن مقاله مروری بر مفاهیم و ضروریت حاکمیت شرکتی مهر ماه سال 1397 مقاله کنفرانسی

- نوشتن مقاله استانداردهای بین المللی گزارشگری، مزایا و معایب به کارگیری آنها مهر ماه سال 1396 مجله راهبردهای حسابداری

- نوشتن مقاله دادههای بزرگ در آموزش حسابداری مهر ماه سال 1396 مجله بانکداری الکترونیک

جمعآ وری کتاب فهرست نسخههای خطی کتابخانه امام حکیم نجف اشرف (جلد اول) خرداد ماه سال 1391 شماره شابک 9786009261673 (با همکاری سید کاظم حکیم و سید محمود مرعشی نجفی)

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ

ایجاد کننده بحث در :
  • بیماری به نام رکود تورمی!
  • راهکارهای ساده برای رسیدن به موفقیت شغلی
  • توسعه هوش مصنوعی در صنعت برق راهی برای مهار آلاینده‌ها
  • خلاقیت‌های مورد نياز برای مدیران در سازمان‌ها

  • اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

    همین الان طلایی شوید!
    +