جناب آقای دکتر مرتضی ایمانی راد
مدير دفتر مشاوره و تحقيقات اقتصادي عضو هيئت علمي دوره هاي كارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي مشاور و محقق برخي از شرکتهای بزرگ خصوصی و دولتی و سازمانها
سازمان: سازمان مدیریت صنعتی |مرکز مطالعات اقتصاد و راهبری (ماورا) ( موسس )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
استان: تهران

تحصيلات

 • فوق ليسانس جامعه شناسي اقتصادي - آمريكا
 • تخصص  جامعه شناسی اقتصادی (معادل دکتری ) - آلمان
 • دكتراي اقتصاد گرايش برنامه ريزي و توسعه – ايران

 سوابق كاري

 • مدير گروه اقتصاد – دانشگاه آزاد اسلامي اراك،  72-1370
 • مشاور اقتصادي وزارت صنايع،  76-1374
 • مدير دفتر تحقيقات اقتصادي، 76-1362
 • عضو هيئت علمي سازمان مديريت صتعتي،  1374 تا كنون
 • مدير دفتر مشاوره و تحقيقات اقتصادي،  1380 تا كنون
 • مدرس دروس برنامه ريزي اقتصادي, اقتصاد ايران و اقتصاد توسعه
 • مدرس دوره هاي كارشناسي ارشد دانشگاههاي كشور،   1364 تا كنون
 • مشاور اقتصادي شركتهاي دولتي و خصوصي،  1374 تا كنون

 سمت فعلي

 • مدير دفتر مشاوره و تحقيقات اقتصادي
 • عضو هيئت علمي دوره هاي كارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي
 • مشاور و محقق برخي از شرکتهای بزرگ خصوصی و دولتی و سازمانها 
 • موسس مرکز مطالعات اقتصاد و راهبری (ماورا)

 تحقيقات انجام شده

 1. "چشم انداز صادرات غير نفتي كشور تا سال 1400" -  تحقيقات انجام شده براي  وزارت صنايع – سال 1374
 2. "تورم ركودي، علل و آثار آن"  - بررسي تحليلي ساختار اقتصادي ايران – تحقيق انجام شده براي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي – سال 1375
 3. "سياستهاي توسعه صادرات و اثرات آن بر متغيرهاي اساسي اقتصاد كلان – با استفاده از تكنيك داده، ستانده"  - تحقيق انجام شده براي سازمان بازرسي و نظارت بر توزيع و قيمت كالاها – سال 1376
 4. "100 شركت برتر ايران" - تحقيق انجام شده در سازمان مديريت صنعتي از سال 1376 تا كنون (سالانه) جهت رتبه بندي شركتهاي بزرگ ايران
 5. "عوامل موثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت سيمان" - تحقيق انجام شده براي انجمن كارفرمايان صنعت سيمان – سال  1377
 6. "شناسايي عوامل موثر بر فعاليت بخش خصوصي در صنعت و پيشنهاد سياستگزاري براي ارتقاء اين فعاليتها" - تحقيق انجام شده براي وزارت صنايع – سال 1378
 7. "عوامل موثر بر ارتقاء سطح رقابت پذيري در صنعت خودرو"-  تحقيق انجام شده براي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران – سال 1379
 8. "جايگاه بخش خصوصي در صنعت و نحوه ارتقاء بخش خصوصي – بررسي تجارب كشورهاي منتخب"- تحقيق انجام شده براي وزارت صنايع – سال 1380
 9. "رقابت پذيري ملي – نظريات و محاسبات رقابت پذيري ملي ايران و 53 كشور جهان" 2 جلد – تحقيق انجام شده براي وزارت صنايع – سال 1380
 10. "بررسي و سنجش رقابت پذيري در سطح صنعت – نظريه ها, مدلها  و محاسبات فضاي صنعتي كشور" - تحقيق انجام شده براي وزارت صنايع – سال 1381
 11. " طرح مطالعاتي نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه صادرات كشور پيشنهاد روش و سياستگزاري جهت توسعه صادرات" - تحقيق انجام شده براي مديريت صنايع كوچك وزارت صنايع – سال 1374
 12. "ارزيابي و سنجش فضاي كسب و كار ملي ايران – برآورد ضرايب هزينه هاي محيطي براي شركتهاي توليدي" - تحقيق انجام شده براي شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي – سال 1380
 13. "پيش بيني مصرف سيمان كشور از سال 1378 الي 1402 به روش پيش بيني متمركز" - تحقيق انجام شده براي انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان – سال 1378
 14. "پايگاه اطلاعاتي كشورها (پاك) – اطلاعات تلفيقي 200 متغير و شاخص اقتصادي, اجتماعي و سياسي براي صادر كنندگان" - تحقيق انجام شده براي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال 1381 – تحقيق بصورت CD انتشار يافته است.
 15. "برآورد  هزینه های محیطی شرکت های خودرو ساز ایرانی و مقایسه آن با 30 کشور خودرو ساز جهان " تحقیق انجام شده در شرکت ایران خودرو  - بهار سال 1382
 16. "سنجش و ارزيابي فضاي كسب و كار كشور در سال 1381" - تحقيق انجام شده براي بررسي تغييرات عوامل تشكيل دهنده فضاي كسب و كار كشور در سال 1381 براي شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي.
 17. "ارائه پيشنهاداتي جهت بهبود فضاي كسب و كار كشور در دو حوزه: 1- باز بودن اقتصادي 2- كارآيي بازارهاي مالي" - تحقيق  انجام شده در سازمان مدیریت صنعتی و براي شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي.
 18. "بروز رساني پايگاه اطلاعاتي كشورها براي صادر كنندگان"- تهيه مجموعه اطلاعاتي پاك براي
  صادر كنندگان براي سال   2004 –  اين مجموعه در پایان سال 1383 در اختیار محققین و
  صادر کنندگان قرار داده شده است . این پروژه به سفارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و در سازمان مدیریت صنعتی تهیه شده است .
 19. "تجزيه و تحليل محيط رقابتي و به كارگيري روش Benchmarking به منظور شناسايي راهكارهاي جهاني بهبود در راستاي ايجاد توان رقابتي در بازارهاي جهاني براي شركت باطري سازي نيرو" - راهنمايي تحقيق  انجام شده در سازمان مديريت صنعتي –  سال 3-1382
 20. "بررسی و تحلیل صنعت کاشی و سرامیک در ایران"- تحقیق انجام شده در هشت جلد برای انجمن تولید کنندگان سرامیک ایران - تیرماه 1382 - این تحقیق در سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است. هشت جلد این پروژه به شرح زیر است :
 • جلد اول – پيش بيني مصرف كاشي و سراميك كشور از سال 1381الي1400 به روش پيش بيني متمركز  
 • جلد دوم – صنعت كاشي و سراميك و متغيرهاي اقتصادي
 • جلد سوم – بررسي ساختار بازار كاشي و سراميك
 • جلد چهارم – تحليل اقتصادي صنعت كاشي و سراميك
 • جلد پنجم – گزارش تحليل مالي صنعت كاشي و سراميك و مقايسه آن با صنايع  منتخب
 • جلد ششم – تحليل روندهاي حركت صنعت كاشي و سراميك
 • جلد هفتم – بازار جهاني، سازمان جهاني تجارت و صنعت كاشي و سراميك ايران
 • جلد هشتم – خلاصه يافته ها و پيشنهادات
 1. "محاسبه و ارزیابی فضای کسب و کار کشور در مقایسه با 70 کشور جهان"- تحقیق انجام شده در شرکت نوسازی صنایع ایران- سال .1382این تحقیق در هشت جلد به شرح زیر در پایان سال 1382 خاتمه یافته است :
 1. 1.
  1. 1.مباني نظري فضاي كسب وكار
  2. 2.بررسی مدل های موجود و طراحی مدل مناسب
  3. 3.روش شناسی و خلاصه یافته ها
  4. 4.متغیرهای محاسبه شده و رتبه ایران
  5. 5.متغیرهای خام و جایگاه ایران
  6. 6.گزارش کشورها
  7. 7.گزارش وزارتخانه ها و نهادها
  8. 8. ارزيابي فضاي كسب وكار صنعتي كشور – تحليل فاصله ايران با گروه كشورهاي منتخب  

 "محاسبه و ارزیابی فضای کسب و کار کشور در مقایسه با 70 کشور جهان - سال 1384 " تحقیق انجام  شده  در شرکت نوسازی صنایع ایران . این تحقیق نیز همانند تحقیق سال 1382 در 4 جلد تهیه و در اختیار شرکت نوسازی ایران قرار گرفته است.

 1. "پیش بینی نرخ برابری ارزهای عمده بین المللی برای شرکت ایران خودرو با تاکید خاص بر نرخ برابری یورو و دلار برای سالهای 1383 و 1384". این پروژه با استفاده از سه حوزه مطالعاتی انجام شده است. در یک حوزه با استفاده از 9 مدل پیش بینی نرخ برابری ارزها پیش بینی شده است و در حوزه دوم پیش بینی های موسسات مالی بین المللی استخراج شده است و پس از جمع بندی با نتایج حوزه اول تلفیق شده است و در حوزه سوم 12 متغیر اقتصاد امریکا ، اروپا و آسیا مورد توجه قرار گرفته است . با کمک این متغیرها نتایج کمی دو حوزه اول تعدیل شده است.
 2. در سال 1385 بولتن اقتصادی برای شرکت های متعدد تهیه گردید. این بولتن ها اساسا" برای آگاهی مدیران شرکتها تهیه شده است . در بعضی از این بولتن ها به شرایط خاص آن شرکت پرداخته شده است و در بعضی دیگر شرایط عمومی اقتصاد ایران و محیط سیاسی و اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است .
 3. بررسی مسایل استراتژیک شرکت هایی که در بازار جهانی کار میکنند و مسایل آنها اساسا" جهانی است . این پروژه با همکاری دو شرکت انجام گردید و نتایج آن برای شرکتها جهت استفاده ارسال گردیده است . 
 4.  بررسی مقایسه ای فضای کسب و کار خودرو سازان جهان با ایران - شرکت ایران خودرو - سال 1384
 5. در این تحقیق با استفاده از 50 متغیر فضای کسب و کار خودروسازان جهان ( 25 کشور ) مورد محاسبه قرار گرفته است و  جایگاه ایران در این میان به دست آمده است .
 6. محاسبه تعرفه خودرو در ایران با استفاده از روش تطبیقی - شرکت ایران خودرو - سال 1384 - در این تحقیق با استفاده از تجربیات 25 کشور تولید کننده خودرو در جهان سطح تعرفه خودرو برای 5 سال آینده ایران پیشنهاد شده است .

 29- STRATEGY DOCUMENT TO ENHANCE THE CONTRIBUTION OF AN EFFICIENT AND COMPETITIVE SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE SECTOR TO INDUSTRIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Copyright © 2003 by: The United Nations Industrial Development Organization, Vienna

این تحقیق در یونیدو و با کار مشترک اساتید ایرانی و خارجی انجام پذیرفته است . و در سال 1382 توسط محققین در وزارت صنایع - سازمان صنایع کوچک ارایه گردید .  

 1. تهيه مدل تلفيقي برنامه ريزي مالي و برنامه ريزي توليد براي شركت هاي توليدي در ايران - 1386
 2. تهيه مدلي براي بررسي مسائل اقتصاد كلان در چارچوب اقتصاد زيست بومي - 1387

   كتب منتشر شده

 1. 1."توسعه و برنامه در جهان سوم – با نگاهي به تجارب توسعه در ايران"- كتاب منتشر شده در سال 1367 – نشر پيشبرد
 2. 2."اقتصاد كلان براي كشورهاي در حال توسعه"- كتاب ترجمه شده  به فارسي اثر پل كروك و كالين كرك پاتريك در سال 1371 – انتشارات كالج
 3. 3."برنامه ريزي اقتصادي با استفاده از نرم افزار كواترو پرو"- كتاب منتشر شده در سال 1375 – انتشارات بهمن
 4. 4."رشد و توسعه اقتصادی" - کتاب درسی تهیه شده برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران - سال
 5. 5.درسنامه رشد و توسعه اقتصادی - تهیه شده برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

 مقالات، سخنرانيها و مصاحبه هاي منتشر شده

از سال 1367 تا كنون بيش از 100 مقاله, مصاحبه و سخنراني در مجلات و روزنامه هاي داخلي به چاپ رسيده است و عمدتا بر موضوعات زير متمركز بوده است:

 1. 1.رقابت پذيري در صنعت كشور
 2. 2.ارزيابي فضاي صنعتي كشور
 3. 3.ارزيابي محيط كسب و كار كشور
 4. 4.جهاني شدن و تحولات آن بر اقتصاد ايران
 5. 5.آشنايي با اقتصاد ديجيتال
 6. 6.اقتصاد نوين، روندها و آثار آن بر اقتصاد ايران
 7. 7.رقابت پذيري در بنگاههاي اقتصادي
 8. 8.آثار احتمالي ورود ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنايع منتخب
 9. 9.توسعه اقتصادي و مباني آن

10. تحليل مسائل روز اقتصاد ايران

11. چشم انداز كوتاه مدت اقتصاد ايران

12. اقتصاد ايران و رويارويي آن با روندهاي مسلط جهاني

13. توسعه پايدار

14. اقتصاد زيست بومي

15. همگرايي و در هم آميزي بين المللي

16. روشهاي رتبه بندي شركتهاي موفق

17. بررسي و سنجش درجه باز بودن اقتصاد كشور

18. بررسي و سنجش درجه آزاد بودن اقتصاد كشور

19. استراتژي صنعتي و استراتژي توسعه كشور

20. پارادايمهاي غالب بر تدوين استراتژيهاي توسعه صنعتي

21. هوش معنوی

22. شرکتهای هوشمند

23. کوانتوم و پارادایم کوانتومی و اثر آن بر نظریه پردازی در علوم اجتماعی

24. ایگو و اثر آن بر توسعه فردی و سازمانی

 


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 587

گفتگو با موضوع هوشمندی استراتژیک در تاریخ 1399/03/22 :

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: طلایی
سایت : http://imanirad.org

گواهینامه عضویت در باشگاه مدیران ایران:

آموزش‌های سازمانی


ارسال پیام خصوصی و یا توصیه‌نامه برای جناب آقای ایمانی راد
برای ارسال پیام، لطفاً عضو یا وارد سایت شوید.
+