گزارش نشست مرداد 97

در آخرین یکشنبه مرداد ماه 97 به رسم باشگاه مدیران ایران دور هم جمع شدیم.
خدا را شکر می کنیم که این بار هم توانستیم با دوستان عزیزی که همراهان همیشگی ما هستند دیدار کنیم.
سرمایه باشگاه مدیران ایران، مدیران خوش فکری است که دوستی و محبت آنها برای ما همیشگی است.

این بار برای تنوع بیشتر، به باغ زیبایی در محدوده فرحزاد رفتیم.


هوای دلچسب آن منطقه همه خستگی ها را از تن و ذهن و روانمان مان زدود، کمی اکسیژن ذخیره کردیم برای روزهای بعدی...

بعد از سلام و احوالپرسی  به سنت باشگاه مدیران ایران، تک تک مدیران ارجمند حاضر در جمع خودشان را معرفی کردند و طبق قرار قبلی در مورد دغدغه های این روزها و راه های گذر از آنها صحبت کردند.

بعد از معرفی حاضرین، پروفسور حمید سلطانی عزیز –رئیس دانشگاه لیبرتی آمریکا- از تجربیاتشان برایمان گفتند و ما را از دانش خود بهره مند کردند.
دکتر فرخ دیبا و مهندس پویا ودایع نیز برایمان سخنرانی امیدبخشی داشتند و حالمان را بهتر کردند.

جایتان خالی ....
شام خوشمزه و سالمی هم در کنار هم میل کردیم و کلی هم خندیدیم...

بازهم در کنار هم انرژی گرفتیم تا شروعی دوباره و شاد را از صبح روز بعد در سازمان هایمان تجربه کنیم.

ما مدیران ایرانی ها به همدیگر قول دادیم یکشنبه آخر هر ماه را در کنار هم باشیم تا فارغ از هر تنشی چند ساعتی را با آرامش در کنار دوستانمان بگذرانیم، شبکه سازی کنیم و از تجربیات همدیگر، بیاموزیم.

در یکشنبه آخرماه بعدی منتظرتان هستیم.

در زیر بعضی از تصاویر این برنامه را با هم می بینیم:

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

+