گزارش نشست بهمن 97

برای نشست بهمن 97،  به رستورانی متفاوت و خاص رفتیم. رستوران رباتیک (روبو شف) که ترکیبی است از تکنولوژی و هنر.

ناگفته نماند که این، دومین بار بود که به این رستوران می رفتیم. دفعه قبلی که دی 96 بود، مدیران رستوران برایمان توضیحات خوبی داده بودند و این بار، برنامه های خودمان را داشتیم.


مهمان ویژه این نشست، جناب آقای دکتر مجید عابدی بودند. آقای عابدی، برایمان از تغییرات فضای کسب و کار گفتند. از فضای کار اشتراکی و فرصت هایی که برای کسب و کارهای نوین ایجاد شده است.

قرار شد باز هم در مورد فرصت هایی که ایشان بیان کردند، صحبت کنیم. بنابراین بعضی دوستان، در همین برنامه به برنامه خصوصی دیگری دعوت شدند برای گفتگوهای بیشتر.

خوشحالیم که باشگاه مدیران ایران، فرصت های خوبی را در اختیار اعضا و همراهانش قرار می دهد.

 

با هم، گزارشی تصویری از این برنامه را می بینیم:

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران
اگر سوالی دارید، می توانید همینجا مطرح کنید :
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک : نظر ، پیشنهاد یا سوال شما :

+