گزارش نشست اسفند 97

در سال 97، در همه یکشنبه های آخر ماه با هم بودیم. از دغدغه ها گفتیم و راهکارها. با هم بحث کردیم. با هم فکر کردیم و با هم فرصت های جدیدی را خلق کردیم.

اما در یکشنبه 19 اسفند 97 ، قالب برنامه هایمان طور دیگری شد. در جمعی بزرگتر و در دانشگاه خوارزمی، جمع شدیم و امیدوارانه، فرصت ها و تهدیدهای سال 98 را با هم مرور کردیم.


12 نفر از اساتید و سخنرانان کشور، ما را مهمان صحبت ها و نظراتشان کردند.

سخنرانی آقای پروفسور خرم انقدر جذاب بود که هیچکس دوست نداشت تمام شود.

آقای دکتر شاهین فاطمی، آینده ی کسب و کارها را انقدر زیبا برایمان توصیف کردند که خودمان را در آن احساس کردیم.

آقای دکتر شاه حسینی، مانند همیشه سمینار را تبدیل کردند به یک محیط عالی برای تعامل و ارتباط.

آقای امین پور عزیز از چالش های منابع انسانی برایمان گفتند و آقای دکتر بستانچی، از چالش های اقتصاد.

آقای دکتر کنعانی، مانند هر سال، وضعیت اقتصاد در سال آینده را برایمان تحلیل کردند.

آقای دکتر شاکری، با مثالی فراموش نشدنی، نکته مهمی از بازاریابی را با ما مطرح کردند و دکتر مفاخری، امید دادند به فردایی بهتر.

آقای دکتر لواسانی و آقای دکتر عابدی، روش های نوین کسب و کار را برایمان توضیح دادند و آقای دکتر رقابی عزیز، نکته ای فراموش شده از کسب و کار را به ما یادآور شدند.

هومن رهبری عزیز، نکته های زیبایی را در مورد خودشناسی برایمان گفت.

آقای دکتر روحانی، بعد از خاطره زیبایشان، یک راهنما برای موفقیت در کسب و کار جلوی رویمان قرار دادند و مهندس نقره کار عزیز، با اجرای زیبایشان، برنامه را دلچسب تر کردند.

خیلی از دوستانی که در برنامه های قبلی نتوانسته بودند حاضر شوند را دیدیم و دلمان باز شد!

جای دوستان دیگری هم که نتوانسته بودند بیایند، واقعاً خالی بود.

و جا دارد که همینجا، ضمن تشکر از دوستان خوبمان در دانشگاه خوارزمی که نهایت همکاری را با ما داشتند، از تمام بچه های تیم «مدیران ایران» که زحمت برگزاری این نشست ها را به دوش کشیدند هم تشکر کنیم:

فرید ایوانی، سمیه فردوسی، مرضیه عباس زاده، شاهین فرمانی، زهرا مهرور، مریم تاران، امیر نظرعلی، رضا جریانی و ...

بعضی از تصاویر را با هم مرور کنیم:

گردهمایی باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

 

 
اگر سوالی دارید، می توانید همینجا مطرح کنید :
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک : نظر ، پیشنهاد یا سوال شما :

+