گزارش نشست اردیبهشت 98

 

نشست اردیبهشت 98، اولین نشست ما در سال 98 بود. راستش بعد از دو ماه که دوستانمان را ندیده بودیم، دلمان برای همگی تنگ شده بود و لحظه شماری می کردیم که 29 اردیبهشت، فرا برسد.

 

این برنامه، در ماه رمضان بود و بعد از گفتگوها، با هم افطار کردیم. افطارمان ساده بود ولی خوشمزه. نمیدانیم .. شاید هم در کنار هم بودن، خوشمزه اش کرده بود!

 


هوای اردیبهشت ماه که بهشتی هست، اگر در جای زیبایی مثل باغ طهرون هم باشیم که دیگر نور علی نور می شود!

خلاصه اینکه جای دوستانی که نبودند، خیلی خالی بود.

در این برنامه، دکتر شاهین شاکری نکاتی کاربردی را در خصوص معرفی آسانسوری بصورت حضوری و اینترنتی بیان کردند و بعد، هدیه ویژه ای، تقدیم حضار شد.

راستی، از ابراهیم خان جودکی، خیلی ممنونیم که با اینکه عزادار برادر بودند، باز هم لطف کردند و همراه ما شدند.

بعضی از عکسهای این نشست را با هم ببینیم ...

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران
اگر سوالی دارید، می توانید همینجا مطرح کنید :
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک : نظر ، پیشنهاد یا سوال شما :

+