اخبار


همکاری مدیران ایران با کلینیک کسب و کار ایرانیان

کلینیک تخصصی کسب و کار و استعداد یابی ایرانیان (http://itbc.ir)، با هدف کمک و ارتقاء قابلیتها فردی ، گروهی و سازمانی کسب و کار ، کارآفرینی و همچنین کمک به افراد در زمینه شناخت توانمندیها و استعدادهای خود با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی می باشد و در این زمینه از متخصصین مختلف و فعالیتهای بین رشته ای بهره گرفته تا با ارائه خدمات و محصولات بر خط بتواند به نیازهای فردی ، گروهی و سازمانی حوزه کسب و کار و کارآفرینی کمک نماید.

طی تفاهمی، «مدیران ایران» در بخش ارائه تست DISC، همکاری خود را با کلینیک آغاز نموده است و دوستانی که مایل باشند تست دیسک را برای خودشان یا همکارانشان تهیه نمایند، می توانند از طریق «مدیران ایران» اقدام به تهیه تست بفرمایند.

کلیه خدمات ارائه شده در این صفحه توسط کلینیک تخصصی کسب و کار ایرانیان می باشد و مدیران ایران(www.modiriran.ir) فقط راه دسترسی به این خدمات را برای اعضایش تسهیل نموده است. 


کتاب جامع دیسک
به زودی کتاب جامع دیسک منتشر می شود و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.
این کتاب در کنار این آزمون فوق العاده، کمک می کند که شناخت بهتری از خودمان و یا همکارانمان داشته باشیم.

+