آیا می توانیم وقتی شخصی را برای اولین بار می بینیم تیپ شخصیتی یا سبک رفتاری وی را تشخیص دهیم ؟

بله، شما می توانید تیپ شخصیتی یا مدل رفتاری افراد را حدس بزنیداما این بیشتر یک هنر است تا علم. ما می توانیم با تمرین و توجه به زیان بدن ، کلمات و جملات فرد تا حدودی مدل رفتاری ایشان را حدس بزنیم ولی شناخت دقیق مدل رفتاری افراد نیاز به اخذ تست دیسک دارد.

افراد با ویژگی های D و I بیشتر انجام دهند یا عملیاتی هستند ، تند و سریع می باشند و زبان بدن ایشان باز و حرکات آنها زیاد است ، در مقابل افراد با ویژگی های C و S بیشتر آرام و متفکر می باشند ، حرکات زیان بدن ایشان کمتر و سرعت آنها کند است.

افراد D و C در صحبت های خود کلماتی که بیشتر معطوف به کار و وظایف می باشد بکار می برند و اصطلاحا افرادی کار محور یا وظیفه محور می باشند در حالی که افراد I و S تمرکزشان بر روی ارتباطات و انسانها می باشد. بنابراین افرادی که تند و سریع و تکلیف محور می باشند D هستند .افرادی که تند و سریع می باشند و نگاه های انسان محورانه دارند و به ارتباطات اهمیت می دهند I هستند . افراد S کند و انسان محور می باشند و افراد C کند و تکلیف محور می باشند .

این اطلاعات به شما کمک می کند تا با دانستن این که افراد چه تمایلات فکری دارند و زبان بدن آنها چه گونه است ، مدل رفتاری ایشان را حدس بزنید و بهتر با آن ها رابطه برقرار کنید. البته همانطور که ذکر شد شناخت دقیق مدل رفتاری افراد که ترکیبی از چهار بعد D ,I,S و C می باشد نیاز به اخذ تست دیسک می باشد.

+