دیسک زبان رفتار قابل‌ مشاهده افراد است

الگوی رفتاری یک فرد، اطلاعات زیادی درباره‌ي چگونگی ایجاد انگیزه در ایشان، محیط مورد علاقه فرد، بزرگ‌ترین ترس‌هایش و اینکه چگونه با دیگران صحبت می کنند و مایلند دیگران چگونه با آنان صحبت کنند، به ما می‌دهد.

اگر ساعتی را صرف «تماشای مردم» و مشاهده رفتار آن‌ها در موقعیت‌های مختلف کنید، شیوه‌ی رفتاری آن‌ها را در عمل درک خواهید کرد.  


در طول روز شما الگوهای متفاوتی از رفتارها را مشاهده می کنید .

در طول روز، تیپ های شخصیتی مختلفی را می‌بینید که در نوع رفتار و تصمیم‌گیری شما تأثیرگذارند. با دیدن دوستان، اعضای خانواده و همکاران، متوجه می‌شوید که شخصیت‌های گوناگونی در مقابل شما قرار دارند. به افرادی که می‌شناسید فکر کنید.

 1 ـ آیا می‌توانید فردی را تصور کنید که قاطع، روراست و هدف محور است؟ برخی افراد محکم، رو راست، بااراده و عجول هستند.

این‌گونه افراد نمونه‌ای از شخصیت غالب نوع «D» هستند.

2 ـ آیا می توانید فردی را تصور کنید که رابطه‌ی اجتماعی بسیار خوبی دارد، شوخ طبع است و با همه مهربان می باشد؟ برخی افراد، خوش‌بین، مهربان، پرحرف و خوش‌سخن هستند.

این‌گونه افراد نمونه‌ای از شخصیت غالب نوع « I » هستند.

3 ـ آیا فردی را می شناسید که به سخنان شما با دقت گوش می‌دهد و در کارهای تیمی بسیار موفق است؟ برخی افراد، متین ، صبور، ثابت ‌قدم، وفادار و اهل عمل هستند.

این‌گونه افراد نمونه‌ای از شخصیت نوع «S  » هستند.

4 ـ آیا فردی را می‌شناسید که توانایی جمع‌آوری واقعیات و جزئیات را دارد و تمام فعالیت‌هایش را با دقت انجام می‌دهد؟ برخی افراد، جزئی نگر، حساس، تحلیل‌کننده و خوددار هستند.

این‌گونه افراد نمونه‌ای از شخصیت نوع « C » هستند.
+