طی تفاهمنامه ای بین «مدیران ایران» و «دانشگاه تهران» ثبت نام دوره های MBA و DBA  ِ این دانشگاه، با شرایط ویژه ای برای اعضای محترم مجموعه مدیران ایران انجام می شد.

این کار هم اکنون انجام نمی شود. ولی اگر قصد شرکت در دوره های MBA و DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را دارید، می توانید با ما تماس بگیرید تا همراهی تان کنیم:

۴۴۸۴۱۹۹۱