باشگاه مدیران ایران چیست؟

باشگاه مدیران ایران ، فضایی است ،دوستانه  برای گسترش شبکه  های حرفه ای ، دوستان کاری و انتقال تجارب موثر بین مدیران کسب و کارهای مختلف است .

اطلاعات بیشتر


باشگاه مدیران ایران ، فضایی است ،دوستانه  برای گسترش شبکه  های حرفه ای ، دوستان کاری و انتقال تجارب موثر بین مدیران کسب و کارهای مختلف است .

ما سعی می کنیم با برنامه های مختلفی که برگزار می کنیم ( بصورت حضوری یا اینترنتی ) ارتباط شما را با دیگر مدیران توانمند کشورمان تسهیل نماییم.
این برنامه های مختلف یکبار یک نشست مدیریتی است؛ یکبار یک تور آموزشی است؛ یکبار بازدید از یک کارخانه است؛ و شاید هم یکبار حضور در یک استخر !

به هر حال، هر بار با بهانه ای دوست داشتنی، برای برقراری این ارتباطات ارزشمند تلاش می کنیم !

کافیست عضو باشگاه شوید تا علاوه بر این ارتباطات گرانبها و ماندگار، از مزایای دیگر باشگاه نیز بهره مند شوید...

 

مزایای عضویت در باشگاه مدیران ایران

فرم عضویت در باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

+