فرصت های ویژه اعضای باشگاه مدیران ایران :
فقط اعضای طلایی می توانند فرصت ها و پیشنهادات ویژه را مطرح کنند ولی همه اعضا امکان استفاده از آنها را خواهند داشت.

  • سه ساعت مشاوره رایگان حضوری در امور مالی و مالیاتی برای 10 نفر متقاضی اول ( از طرف جناب آقای سید حمید قادری - قابل استفاده تا روز جمعه 97/12/03 )
  • 20 درصد تخفیف ویژه اعضای باشگاه مدیران ایران برای تمام محصولات آموزشی مدیران ایران ( از طرف سرکار خانم اطلاع رسانی باشگاه مدیران ایران - قابل استفاده تا روز سه شنبه 97/11/30 )
  • 10% تخفیف برای اعضای طلایی باشگاه مدیران ایران ( از طرف جناب آقای يوسف فرضي پور - قابل استفاده تا روز شنبه 97/12/25 )
  • 10% تخفیف دکوراسیون داخلی ،اداری ،مسکونی ،صنعتی ،وبازسازی و نوسازی ( از طرف جناب آقای ابراهیم جودکی - قابل استفاده تا روز چهارشنبه 97/12/29 )
  • 10% تخفیف ، مشاوره و طراحی رایگان ، اجرا صد در صد تضمینی در زمینه غرفه سازی در نمایشگاه ها و کنگره ( از طرف جناب آقای ابراهیم جودکی - قابل استفاده تا روز چهارشنبه 97/12/29 )

  • اگر شما عضو طلایی باشگاه هستید، می توانید با ارائه پیشنهادات، فرصتها و تخفیف های ویژه، خدماتتان را به تعداد بیشتری معرفی کنید.
    +