مجموعه مدیران ایران را همه به آموزش های مدیریتی  می شناسند . به همین خاطر این مجموعه بر آن شد که بخشی را راه اندازی کند و تمام فایل های صوتی آموزشی را که برای شما عزیزان می تواند مفید باشد در دسته بندی های مناسب قرار دهد .

با نظرات و پیشنهادات خود ما را در بهبود ارائه خدمات یاری کنید.