آخرین نوشته ها

ونزوئلا آیینه عبرت ایران

بحران ونزوئلا

ونزوئلا در این روزها عبرتی آشکار برای مردم ایران است. این متحد سابق، آیینه ای برای بازنمایی این واقعیت است که اگر سیاستهای اشتباه  در ایران ادامه می یافت، چه سرنوشتی در انتظار ما بود. ...

ادامه نوشته »

سخت کار نکنید؛ هوشمندانه کار کنید

سخت کار نکنید هوشمندانه کار کنید

هر چند که پشتکار و سخت‌کوشی همیشه جزء خصیصه‌های ارزشمند شناخته شده است، اما می‌توان به این موضوع از دریچه‌ای دیگر نگاه کرد. بعضی اوقات می‌توان با استفاده از یک دیدگاه هوشمندانه، از فشار کار ...

ادامه نوشته »