• چطور صدایتان را به گوش مشتری ها برسانید؟

  • هفت ابزار که هر رهبر قدرتمندی به آنها نیاز دارد...

  • آنچه مدیران امروزی باید از مدیریت بدانند.

آخرین نوشته ها

حرکت به جلو !!

حرکت به جلو در سال ۱۸۹۰ آمریکا با رکود بزرگی مواجه شد. شرکت ها یکی پس از دیگری ورشکست و کارکنان دسته دسته از کار بیکار می شدند. یکی از تاجران نیز هتلش را از …

بیشتر بخوانید »

طرح پروگرسا چیست ؟

یارانه نقدی، به شیوه مکزیکی جزئیات اجرایی طرح پروگرسا و درس‌های کاربردی آن برای سازمان‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه فقرزُدایی هدف اصلی طرح پروگرسا کاهش فقر خانواده‌های مکزیکی از طریق ایجاد انگیزه برای …

بیشتر بخوانید »

دوره آموزشی مدیریتی

محصولات جدید