پک 1400 مدیران ایران

سطح رشد هر سازمانی، به میزان رشد رهبر آن سازمان است.
دوره‌های فوق‌العادۀ زیر در پک 1400 مدیران ایران، برای توانمندترشدن رهبران سازمان، بسیار مهم وموثر است:

  • شاه‌کلید تحول
  • راهکار رسیدن به تعادل در کار و زندگی
  • مهارت‌های رهبری
  • مهارت‌های کوچینگ برای رهبران
  • هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی به روش OKR
  • بولت ژورنال
  • کتاب نقشه راه توسعه فردی
  • نقشه سال مدیران ایران
  • هرم مدیریت زمان

آخرین مطالب مدیران ایران

کاملترین و بهترین دوره مدیریتی مدیران ایران:

آخرین محصولات ویژه مدیران ایران

آموزش‌های رایـگـان

کانال آپارات

انتشارات مدیران ایران زمین

شما هم می‌خواهید با ایمیل‌های آموزشی رایگان ما، به روز تر باشید؟

ExcitedMan

دو سه روز یکبار ایمیل می‌زنیم و گاهی کدهای تخفیف هم داریم.

ما هم مثل شما از اسپم بدمون میاد.

خیالتون راحت… براتون ایمیل مزاحم نمی‌فرستیم.