بررسی تحلیلی مدیریت استراتژیک بر اساس مدل SWOT

بررسی تحلیلی مدیریت استراتژیک بر اساس مدل SWOT

مطالعه ی موردی: شرکت NIKE

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی تحلیلی مدیریت استراتژیک شرکت NIKE براساس مدل SWOT میباشد.بدین منظور اهداف و ماموریت ها، عوامل کلیدی درون سازمانی و برون سازمانی این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.بر همین اساس نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدات این شرکت بررسی و استراتژی های پیشنهادی تعیین گردید.

واژگان کلیدی: مدیریت استراتژیک ، مدل SWOT.

مقدمه:

هدف این مقاله بررسی شرکت NIKE بر اساس مدل تحلیلی SWOT میباشد.بدین منظور در ابتدا تاریخچه ی این شرکت تحت بررسی قرار داده شده است و در ادامه اهداف و ماموریت این شرکت بررسی شده است.

شرکت NIKE در سال ۱۹۷۱ تاسیس شد و برای اولین بار در سال ۱۹۷۲ به بازار کانادا وارد شد.محصولات این شرکت شامل کفش، تجهیزات و لباسهای ورزشی میباشد.شرکت NIKE همچنین در سایر کشورها از جمله ژاپن، تایوان،کره، چین، امریکا و … شعبه ای افتتاح کرد و شعبه ی اصلی شرکت NIKE در شهر Oregon در آمریکا میباشد.هدف شرکت NIKE ایجاد نوآوری و اشتیاق برای تمامی ورزشکاران در سرتاسر دنیا میباشد.شرکت NIKE در بازار جهانی به دلیل کیفیت کالا، نوآوری و بازار جهانیش از جایگاه ویژه ای در صنعت خود برخوردار میباشد.همانگونه که گفته شد هدف اصلی شرکت NIKE تولید محصولات و خدماتی است که نوآوری و اشتیاق را برای تمامی ورزشکاران در تمامی دنیا به ارمغان می آورد.و این هدف به عنوان راهکار و الگویی برای تمامی مدیران شعبه های NIKE در راستای تصمیم گیریشان استفاده میشود.ماموریت شرکت NIKE بدین گونه تعریف میشود: ” NIKE بزرگترین فروشنده کفش ،تجهیزات و لباسهای ورزشی در سرتاسر جهان میباشد.” عملکرد و اعتبار تمامی محصولات NIKE از جمله کفش ، تجهیزات و لباسهای ورزشی، قیمت کالاها ، سیاست های تخفیف و بازاریابی ، خدمات مشتری از جمله اهداف اصلی این شرکت میباشد.شرکت NIKE بر این باور است که در سرتاسر دنیا برای تمامی محصولاتش در حال رقابت میباشد.از جمله ماموریت های شرکت NIKE توجه به تولید، خدمات، بازار و تکنولوژی در راستای بالا بردن سودمندی و توجه به کارکنان و وجهه ی جهانی شرکت میباشد.

روش تحقیق:

جهت انجام این تحقیق از ماتریس تحلیلی SWOT استفاده شده است. بدین منظور ابتدا تمامی فاکتورهای داخلی (پیوست۱) بدست آمده و نقاط قوت و ضعف مشخص شده است سپس تمامی فاکتورهای برون سازمانی (پیوست۲) نیز بدست آمده و فرصت ها و تهدید ها نیز مشخص شده است و در نهایت بر اساس نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید های بدست آمده نیز استراتژی های مرتبط مشخص گردیده است که در ماتریس تحلیلی SWOT در پیوست ۳ نشان داده شده است.

نتیجه گیری:

این مطلب رو هم از دست ندید:
  سندرومی خطرناک به نام «نتیجه فوری» +دانلود فایل صوتی مقاله

بر اساس ماتریس تحلیلی SWOT و استراتژی های پیشنهاد داده شده ی شرکت NIKE میبایست استراتژ هایی از قبیل ادغام مابعد، توسعه ی منابع انسانی ، سرمایه گذاری مشترک و دیگر استراتژی ها جهت پیشتاز بودن در صنعت تولید کفش، تجهیزات و لباسهای ورزشی را مورد استفاده قرار دهد که این شرکت خود را در زمینه ی نوآوری نسبت به دیگر رقبا (adiddas و Reebok) پیشتاز نگه دارد.همچنین شرکت NIKE نیازمند آن است که تغییراتی در مدل های محصولات زنانه اعمال کند.و بطور خلاصه شرکت NIKEنیازمند آن است که توجه بیشتری به تکنولوژی های نوین و نوآوری در محصولات و سرویس داشته باشد.

 

پیوست ۱: عوامل کلیدی درون سازمانی

رده بندی عوامل کلیدی درون سازمانی
S W
S1 سود آوری (افزایش درآمد و گردش وجوه نقدی)
S2 محصول با کیفیت بالا
S3 قابلیت بالای تبلیغ و تبلیغات
S4 طراحی خلاق
S5 توزیع کارایی و پوشش گسترده
مدیریت
دارایی
کاربران اینترنتی به سرعت افزایش می یابند
بهبود تکنولوژی
میزان اتکا به وام
کاهش در میزان وام بلندمدت
شعار «فقط انجامش بده»
مکان/ موقعیت
توسعه ی تکنولوژی
W5 قیمت
W4 شناوری [نقدینگی]
W3 فقدان تسهیلات برای بانوان فعال
W2 Air Max Air Cushion
W1 فقدان   روالهای کارمندان در تولید فرامرزی

 

 پیوست ۲ : عوامل کلیدی برون سازمانی

رده بندی عوامل کلیدی برون سازمانی
O T
O1 محصولات ورزشی و طراحی جدید بصورت اقلام مد
O2 تغییر سبک زندگی زنان و افزایش قدرت خرید آنها
O3 مسئله ی جغرافیایی برای تنوع
O4 نیاز به توسعه ی روستایی
O5 برند مد کفش و وفاداری به برند
محدودیت زبان، فرهنگی و دین
تکنولوژی پیشرفته برای توزیع محلی و بین المللی
فقر درون کشور
روابط با هنگ کنگ
تاثیر تولید قرارداد خارجی
تشریفات اداری دولتی
نظام فرهنگی- گوانگزی [شهری در چین]
امکان سرمایه گذاری مشترک
معافیت مالیاتی برای جذب FDI
ناپایداری سیاسی در کشورهای تامین کننده
سیاستهای دولت ایالات متحده- «ساخت ایالات متحده ی امریکا»
پیاده سازی وظایف ضد ارزان فروشی
(GAAT & NAFTA)توسعه ی تجارت بین الملل
تدارکات
تجارت الکترونیکی رو به رشد
تاکتیکهای تبلیغاتی مشابه
T1 نوسانات پول رایج و نرخهای بهره
T2 فساد داخلی درون کشور
T3 کانالهای ارتباطی یکسان
T4 کفش ورزشی مدل کسب و کار
T5 نظام قانونی و حقوقی برای شرکتهای محلی

 

 

 

پیوست ۳ : SWOT Matrix

SWOT Matrix نقاط قوت (S) نقاط ضعف (W)
S1 (افزایش در آمد و گردش وجوه نقدی(سود آوری W1 فقدانروالهای کارمندان در تولید فرامرزی
S2 محصول با کیفیت بالا W2 Air Max Air Cushion
قابلیتبالای تبلیغ و تبلیغاتS3 W3فقدان تسهیلات برای بانوان فعال
S4طراحی خلاق W4 نقدینگی بالا) تامین مالی)
S5 توزیع کارایی و پوشش گسترده W5 قیمت گذاری بسیار رقابتی (بازاریابی)
فرصتها (O) SO استراتژیهای WO استراتژیهای
O1محصولات ورزشی و طراحی جدید بصورت اقلام مد SO1 (S1+S2+S4+O1+O2) برای افزایش کارایی خطوط فعلی تولید و خط تولید جدید (تن پوش وکفش زنان) WO1 (W3+W4+W5+O3)   توسعه ی برنامه ی وفاداری مشتریان برای حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان احتمالی
O2 تغییر سبک زندگی زنان و افزایش قدرت خرید آنها SO2 (S1+S2+S4+O1+O3+O4+O5)مکررا مطمئن شوید که محصولات از بهترین استانداردها به عنوان بخشی از استراتژی توسعه ی محصول برخوردارند WO2 (W1+O1+O4+O5)   تثبیت محصول جدید در بازارهای فعلی در خاورمیانه و بخش آسیایی   واقع در اقیانوس آرام به عنوان بخشی ازاستراتژی توسعه ی محصول
O3 مسئله ی جغرافیایی برای تنوع SO3 (S1+S2+S4+S5+O1+O3)تقویت تنوع محصولات و تثبیت بازار فعلی WO3 (W2+O1+O5) برای کنترل نقدینگی شرکت با کاهش دادن بدهی طولانی مدت و دیگر هزینه های شرکت
O4 نیاز به توسعه ی روستایی SO4(S1+S2++S4+O3+O4+O5)گسترش فعالیتهای R&D و تاکید بر محصولات خلاق در بازار به لحاظ محلی و بین المللی WO4 (W4+W5+O5)بهبود برنامه ی منافع و حق الزحمه و گسترش مسیر پیشرفت حرفه ای برای حفظ استعدادهای کلیدی شرکت
O5 برند مد کفش و وفاداری به برند SO5 (S1+S3+S5+O1+O2+O4+O5)برای گسترش تجربه ی موفقیت مشابه در تبلیغات و تبلیغ خط جدید تولید WO5 (W3+W5+O3+O5) افزایش آگاهی مشتریدر مورد برند از طریق برنامه ی مسئولیت اجتماعی
تهدیدها (T) ST استراتژیهای WT استراتژیهای
T1 نوسانات پول رایج و نرخهای بهره ST1 (S2+S3+S4+T2+T3+T5)برای عرضه ی محصول جدید و خلاق برای ایجاد تقاضای مصرف کننده WT1 (W1+W2+T1+T2+T4) سرمایه گذاری مشترک با تولید کننده ی محلی برای اقتصادهای با مقیاس وسیعتر
T2 فساد داخلی درون کشور ST2 (S1+S2+S5+T1+T2+T3+T4)جستجوی فرصتهای کسب و کار بیشتر با شریک محلی WT2 (W2+T1+T2)برای افزایش سودآوری با افزایش کارایی برای کاستن هزینه
T3 کانالهای ارتباطی یکسان ST3 (S3+S4+T5)افزایش ظرفیت تولید برای کاستن هزینه ی تولید WT3 (W1+T2+T1+T2+T5)جستجوی بازارهای جدید صادرات که سودهای جذابی ارائه کنند
T4 کفش ورزشی مدل کسب و کار ST4 (S1+S5+T3+T5)جلب مهارت ورزشکار در زمینه ی کفش و تولید کننده ی پوشاک برای سرمایه گذاری روی محصول جدید WT4 (W3+W5+T1+T2)برای افزایش برنامه ی مسئولیت اجتماعی در بازار محلی و بین المللی
T5 نظام قانونی و حقوقی برای شرکتهای محلی ST5 (S1+S5+T1+T2)کاستن هزینه ی عملیات با شناسایی بهترین کانال توزیع برای بازار بین المللی و محلی WT5  (W4+W5+T3)برای افزایش تعهد کارمندان و حفظ تخصص با فراهم کردن آموزش شدید
این مطلب رو هم از دست ندید:
  جلب اعتماد +دانلود فایل صوتی مقاله

 

نویسنده : حسین اسد سنگابی

 

hossein.a.sangabi@gmail.com

منبع : مدیران ایران

۰ پاسخ به "بررسی تحلیلی مدیریت استراتژیک بر اساس مدل SWOT"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

© کلیه حقوق برای «مدیران ایران» محفوظ است.
X