جناب آقای محسن ریحانی
کارما ساخت مسکن است
سازمان: شرکت پدیده آینده نگار ( مدیرعامل )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
استان: فارس
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 11615
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+