جناب آقای احسان سلیمان زاده
در مدیریت بازرسی سازمان ورزش بعنوان کارشناس مسئول که به تعبیری بعد از مدیربازرسی نفر دوم واحد میباشد مشغول کار هستم . یکی از وظایف این واحد ارزیابی عملکرد مدیران و پرسنل سازمان میباشد .سازمان ورزش مسئولیت مدیریت و قانونگذاری و راهبری اماکن ورزشی شهرداری تهران را دارد و نیز مسئول برگزاری مسابقات ورزشی مختلف در سطح محلات تهران میباشد البته کار ورزش قهرمانی انجام نمیدهد.اینجانب علاوه بر کارشناس مسئول واحد بازرسی با حفظ سمت ، مسئولیت سامانه نظارتی 1888 مستقر در سازمان را هم عهده دار میباشم.
سازمان: سازمان ورزش شهرداری تهران ( کارشناس مسئول )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 13149
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+