جناب آقای محمد حدادی

سازمان: شرکت همیار پرداز آسایش ( مدیریت فروش و بازاریابی )
رشته تحصیلی: برق صنعتی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 1360
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+