جناب آقای مرتضی ابراهیمی زیولایی
مدیر موسسه حقوقی داوری و مشاوره ای عدالت بنیان گستر
سازمان: موسسه حقوقی و داوری و مشاوره ای عدالت بنیان گستر ( مدیر موسسه حقوقی )
دسته شغلی مرتبط: وکالت و امور حقوقی
رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی
استان: تهران
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+