جناب آقای کارشناس ارشد- مرتضی ابراهیمی زیولایی
مشاورو کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی محقق پژوهشگر حقوقی کیفری هنری فرهنگی ورزشی
سازمان: موسسه حقوقی وکالتی و پژوهشی و مشاوره ای حقوقی عدالت بنیان گستر ( مدیر عامل و عضو هیت مدیره )
دسته شغلی مرتبط: وکالت و امور حقوقی
رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 15969
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

+