جناب آقای مجتبی حسنی


دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

حضور در برنامه های :
  • نشست تیرماه 98 باشگاه مدیران ایران

  • امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.

    +