سرکار خانم الله مرادی


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 16316
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

حضور در برنامه های :
  • نشست تیرماه 98 باشگاه مدیران ایران

  • امکان نمایش اطلاعات بیشتر (+ رزومه) و یا ارسال پیام، برای اعضایی که عضویتشان «طلایی» نیست، وجود ندارد.


    اطلاعات سرکار خانم الله مرادی برای نمایش در سایت، هنوز تایید نشده است.

    +