جناب آقای مجید نقی رازلیقی

سازمان: فرشاد ( مدیر فروش )
رشته تحصیلی: کامپیوتر
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+