جناب آقای باقر دارنهال

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ( امور اداری )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
استان: اردبیل
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19486
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

پک 1400 مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+