جناب آقای بابک رحیمی قلعه برزند

سازمان: انجمن علمی آموزش پزشکی ایران،اردبیل ( مسئول شعبه )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
استان: اردبیل
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19487
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+