سرکار خانم دکتر فریده فیروز فر
شرکت حمل و نقل بین‌المللی ایران برودت بار، عضو هیات مدیره کانون ملی زنان بازرگان ایران
سازمان: شرکت حمل و نقل بینالمللی ایران برودت بار ( موسس و مدیرعامل )
دسته شغلی مرتبط: بازرگانی، صادرات - واردات
استان: تهران

دکتر فریده فیروزفر عضو هیات مدیره کانون ملی زنان بازرگان ایران

عضو باشگاه مدیران ایران 

رابط هیات مدیره درکمیسیون کارآفرینی کانون ملی زنان بازرگان ایران

عضو اتاق بازرگانی تهران.

سمت : موسس و مدیرعامل شرکت حمل و نقل بینالمللی ایران برودت بار.

این شرکت از سال 1375 تا گکنون به صورت تخصصی در حمل و نقل بینالمللی کاالهای فاسد شدنی فعال میباشد.

خالصه فعالیت ها :

 عضویت در سازمانهای مرتبط با حمل و نقل بینالمللی (ITCA-ICC-IRU (و انجمن بینالمللی فورواردی ) FIATA)

 عضو هیات مدیره مجمع ایران برای فردا.

 عضو هیات حل اختالف انجمن مالکان کامیون ایران.

 خزانهدار انجمن مالکان کامیون ایران.

 عضویت سه دوره بازرس کانون زنان بازرگان تهران.

 فعال در مشارکتهای مردمی، حمایت از موسسات خیریه حامی زنان سرپرست خانواده


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19734
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

ارزهای دیجیتال

حضور در برنامه های :
  • دیدار دوستانه سال نو - ضیافت افطار مدیران ایران

  • اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

    همین الان طلایی شوید!
    +