جناب آقای دکتر میثم اللهمرادی
عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه، رییس اداره ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی کشور
سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی ( عضو هیات علمی، رییس اداره ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی کشور )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
رشته تحصیلی: مدیریت ورزشی
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19804
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+