جناب آقای سیامک مهربانی
محصول ما، ردپو در حوزه ارائه سامانه های مدیریت حمل و نقل و لجستیک فعال است و هدف آن طراحی و پیاده سازی امکانات متناسب برای افزایش بهره وری ناوگان حمل و نقل است.
سازمان: ردپو ( مدیر ارشد اداری )
دسته شغلی مرتبط: کامپیوتر ، فناوری و فرآوری اطلاعات
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
استان: مازندران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19829
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

جادوی سیستم سازی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+