جناب آقای مظفر ولی محمدی
عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران، عضو انجمن حسابرسی ایران
سازمان: سرمایه گذاری صبا تامین ( مدیر حسابرسی داخلی )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری، شبکه پرداخت، پرداخت یاری
رشته تحصیلی: حسابداری
استان: تهران

عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران،

عضو انجمن حسابداران خبره ایران،

عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران،

عضو انجمن حسابرسی ایران


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19899
سابقه فعالیت ها:

مدیر حسابرسی داخلی


مهارت ها:

حسابرسی - مالیاتی - بیمه

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+