جناب آقای سعید میرزایی
استقرار و نگهداری سیستم های استاندارد مدیریتی و پیاده سازی هوش تجاری
سازمان: بسپار فوم غرب ( مدیر تضمین کیفیت )
دسته شغلی مرتبط: صنعت و معدن، فنی و مهندسی، تولید
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19978
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی


اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+