سرکار خانم صغرا قنبری
تحصیلات فوق لیسانس مدیریت اجرایی استراژیک از دانشگاه تهران-بیست سال سابقه کار و مدیریت در وزارت علوم
سازمان: سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری ( رئیس خدمات آموزشی و سنجش تحصیلی دانشجویان غیرایرانی )
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 231
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+